15 Aralık 2017 Cuma

Hüküm Yalnız Allah'ındır!


Sevgili Diyanet,

Ben, Diyanet kurumunu çok önemseyen ve de çok yakından takip eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım.  Atatürk bu kurumu bir "fetva" makamı olarak değil de,  Anadolu'da yerleşmiş olan aracı (ruhban) sınıfının çıkar ve siyasal faaliyetlerini yok etmek esası üzerine kurmuştur. 

Dolayısıyla bu bilinçle  birkaç defa Diyanet'imizin sayın başkanlarına, bizzat dilek ve isteklerimi bildiren yazışmalarım ve görüşmelerim olmuştur. Duygularımı dikkate alarak cevap yazan Sayın Ali BARDAKOĞLU'na da bu vesileyle saygılarımı iletmek isterim.

Dolayısıyla İslam'da aydınlanmanın ve bilinçlenmenin, en önemlisi de Kur'an İslam'ını doğru bir şekilde bilgilendirmenin ve Hz. Muhammed'in gerçek ahlâkını öğretmenin en güvenilir adresi olan  Diyanet İşleri Başkanlığı; çalışanlarının ihmali ile asıl amacından ve kuruluş felsefesinden şaşsa da, kurumsal olarak güvenirliğini, bugün  her zamankinden daha fazla koruması gerekiyor. Zira  emperyalist güçlerin maşalığına soyunmuş sözde İslam olan ülkelerin uyguladıkları baskıcı dayatmalarını, "İslam"la örtüştürmesi yüce dinimizi karalamaktan ve kirletmekten başka hiçbir işe yaramadığını aklı başında olan herkes görüyor..

Dolayısıyla geldiğimiz noktada, cemaatlerin, tarikatların ele geçirmek istediği Diyanet'imizin asıl amacını Kur'an'ı Türkçeleştirerek millet neye inandığını bilsin isteyen ATATÜRK,

"Kur’an’ın tercüme edilmesini emrettim… ilk defa olarak Türkçeye tercüme ediliyor. Hz. Muhammed’in hayatına ait bir kitabın tercüme edilmesi için de emir verdim. Halk, tekrarlanmakta bulunan bir şey mevcut olduğunu ve din işleriyle ilgili kimselerin  derdi ancak kendi karınlarını doyurup, başka bir işleri olmadığını bilsin." diyor.

Yine bu konuyla ilgili olarak:

"Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kur’an Türkçe olmalıdır." ve "Türk, Kur’an’ın arkasından koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde ne var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım, arkasından koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın." demektedir.

Öte yandan,

* Hüküm Yalnız Allah'ındır:

De ki: "Ben Rabbimden gelen bir beyyine üzerindeyim. Ama siz onu yalanladınız. Acele istediğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm yalnız ve yalnız Allah'ındır. Hakkı o anlatır. Ayırt edip çözüm getirenlerin en hayırlısı O'dur." En'am Suresi, 57. Ayet

Nihayet, onlar gerçek Mevlâ'ları olan Allah'a götürülürler. Gözünüzü açın! Hüküm yalnız O'nundur. Ve hesap görenlerin en süratlisi de O'dur. En'am Sûresi, 62. Ayet 

"O, Allah'tır! ondan başka ilah  yoktur . İlkte de o sonda da o  hamd yalnız O'nadır. Hüküm de yalnız O'nundur / O'nun içindir. Ve siz yalnız O'na döndürüleceksiniz." Kasas Sûresi, 70. Ayet


"Allah'ın yanında diğer bir (batıl ilaha) daha kulluk etme. İlah yok O'ndan başka. O'nun yüzü dışında her şey helâk olacaktır. Hüküm yalnız O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz." Kasas Sûresi, 88. Ayet

De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim." Cin Sûresi, 21. Ayet

De ki: "Allah'tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O'nun dışında bir sığınak da asla bulamam." Cin Sûresi, 22. Ayet

"Ancak Allah'tan bir tebliğ ve O'nun mesajlarından bir şeyler sunabilirim." Allah'a ve O'nun resulüne isyan edenler için cehennem ateşi vardır. Sürekli içinde kalacaklardır." Cin Sûresi, 23. Ayet


Hal böyleyken...

"Diyanet: Milli Piyango haramdır!" diyor ya...

Hüküm yalnız Allah'ındır, bu bir!

İkincisi bu "fetva"lara benzer durumlar sözde İslam ülkesi olan Suudilerde de var. Mesela, "kadınlara önce araba kullanma yasağı" konuluyor, şimdilerde bu "yasak" kalkıyor,

Ve yine aynı ülkede "sinema yasağı konuluyor" şimdilerde bu "yasak" kalkıyor...


O halde... Sorum çok açık:

"Hüküm yalnız Allah'ındır" gerçeği ortadayken,  

Suudi Arabistan'da İslam adına.. birilerinin "fetva"larına dayanarak günlük yaşamdaki hareket kısıtlılığını içeren davranışlar, önce yasaklanıyor sonra serbest bırakılıyor!

Duruma göre değişen bu oynaklık bir çelişki değil midir?


Demem o ki...

Sevgili Diyanet, 

Biz Suudi Arabistan filan değiliz!

Biz, aklı başında, okuyan, sorgulayan ve de Yüce dinimizde "ruhban sınıfı"nın olmadığını bilen; Kur'an ahlâkı ve Kur'an disiplini ile beynini kimseye satmayan, sağlıklı düşünen bireyleriz! 

O sebeple sizin, Diyanet'in kuruluş felsefesine uygun davranarak, "hüküm yalnız Allah'ındır" gerçeğiyle  Büyük Türk milletini bilgilendirmenizi, saygılarımla arz ederim!Sevgi ve saygılarımla!


"Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Hz. Muhammed (A.S.)

11 Aralık 2017 Pazartesi

KUDÜS"İngiltere'nin Mısır'daki yüksek komiseri Mac Mahon, bir süredir Mekke Emiri Şerif Hüseyin'le ilişki kurmuş, yazışmalar yapıyordu. 


Şerif Hüseyin'le Mac Mahon arasında, 14 Temmuz 1914'te Şerif Hüseyin'in mektubuyla başlayıp 10 Mat 1916'da Mac Mahon'un mektubuyla sona eren mektuplar İngilizlerin Osmanlı'ya savaş açmaları koşuluyla Şerif Hüseyin'in Krallığı altında İngiliz danışmanlarca yönetilecek yarı sömürge bir Arap Devleti kurulmasını onayladıklarını ve Şerif Hüseyin'in Arap Hilafeti'ne karşı çıkmayacaklarını gösteriyordu. İngiliz korumasında kurulacak ve İngiliz danışmanlarla yönetilecek bu Arap Devleti'nin kukla Kralı ve kukla Halifesi olmayı benimseyen Şerif Hüseyin, uzun süredir siyonistlerin İsrail devleti kurmayı tasarladıkları bölgeyi de Yahudilere bırakmaya eğilimliydi. Sonunda Mac Mahon ve Lawrence'in çalışmaları sonuç vermiş, Osmanlı'nın 1914 "Cihad-ı Ekber" ilanına "bir Hıristiyanla birleşip başka Hıristiyanlara savaş açmaya Cihad denilmez" diyerek karşı çıkan Şerif Hüseyin, İngiliz Hıristiyanıyla birleşip Osmanlı'ya karşı Cihat ilan etmişti." Cengiz ÖZAKINCI, Türkiyenin Siyasi İntiharı Yeni-Osmanlı Tuzağı, sf:230


"Pan-İslamizm'in ve Cihad-ı Mukaddes'in II.Abdülhamid'ten sonra Osmanlı'daki en ateşli savunucusu kesilen Enver Paşa'nın göğsünde Demir Haçla Hıristiyan Protestan Alman İmparatoruna hazırolda selam çakması, ilan edilen "Cihad-ı Ekber"in nasıl bir Cihad olduğunu düşündürmesi bakımından oldukça anlamlıydı. Bu konuda Cemal Paşa da Enver Paşa gibi davranıyor, Demir Haç Kudüs gezisinde bile Cemal Paşa'nın göğsünden eksik olmuyordu.Abdülmecid ve Abdülaziz'in Osmanlı'nın varlığını ve toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla Hıristiyan Avrupalı devletlerin kanatları altına sığınmasıyla başlayan "Haçlı Osmanlı" süreci 40-50 yıl sonra, Osmanlı subaylarının Kudüs'ü bile göğüslerinde sallanan Demir Haç'larla dolaştıkları ilginç bir aşamaya gelip dayanmıştı.

Ancak Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün çıkarttığı yasaya "Türkler yabancı devlet nişanları taşıyamazlar" yasağı konularak bu utanç verici duruma bir son verilecekti.


İşte Mekke Şerifi Hüseyin, Arapları Osmanlı'nın ilan ettiği "Cihad-ı Mukaddes"e uymamaları yönünde güdümlerken, bu gibi Demir Haçlı Osmanlı Subayı görüntülerinin Müslüman halkta uyandırdığı soru işaretlerini de kullanıyor ve yayımladığı 26 Haziran 1916 günü ilk bildirisinde şöyle diyordu:

Türkler dinden çıktılar. İslam'ın kanunlarını ve geleneklerini ihlal ediyorlar. Artık Allah'ın emirlerine uymuyor, emredilenin aksini yapıyor, biz Arapların asırlardır devam edegelen adetlerine saygı göstermiyorlar...
Araplar'ın Türk idaresine karşı cihada girişmeleri farzdır. 

Şerif Hüseyin yayımladığı 10 Eylül 1916 günlü ikinci bildirisinde, sözlerini şöyle pekiştirecekti:

İslam dünyasındaki bütün kardeşlerimi bu yıkıcı, bozguncu, aptal ve alçak kişilere (yani Türkler'e) itaat etmemeye çağırıyorum. Allah'a itaat etmeyenlere itaat edilmez!..

İngilizlerin meşhur casusu Lawrens'in Arap kabilelere dağıttığı altınlar Arap dünyasına İstanbul'daki Sultan Halife'nin ilan ettiği 'cihad'tan daha cazip geldi.

Ekim 1916'da Şerif Hüseyin kendisini Arabistan Kralı ilan etmişti.

Birinci Dünya Savaşı Müslümanları ırk ve mezhep çatışmalarına savurmuş, Almancı Osmanlı Türk Müslümanları ile İngilizci Arap Müslümanları Hıristiyan Emperyalistlerin kuklaları olarak emperyalist parasıyla "cihad" ilanlarına kalkmışlardı.

Sonuç?

Sonuç acıydı: Sayısı belirsiz şehit, çok sayıda yaralı, çok sayıda tutsak." Cengiz ÖZAKINCI, Türkiyenin Siyasi İntiharı Yeni-Osmanlı Tuzağı, sf:236-238


Hal böyleyken...

Adı, "Arap Yarımadası" olan toprakların adı değişti, oldu; "ortadoğu". Kime göre bu isim? İngilizlerin konumuna göre. Dolayısıyla coğrafyamızın önce adını değiştirdiler, sonra demografik yapısıyla oynayarak topraklarının yer altı ve yer üstü zenginlikleri Hıristiyanların kontrolüne geçti.  Şimdi de Müslümanların ilk kıblesi olan kutsal Kudüs, Yahudilerin işgaline sahne oluyor. 

Demem o ki...

Kılıç danslarıyla, fetvalarıyla emperyalist güçlerle kol kola olan sözde Müslüman Arap  ülkelerinin yöneticileri  -bugünün Şerif Hüseyinleri sayesinde, Suriye, Irak, Libya, Filistin... kan gölüne döndü. 

Dolayısıyla, 

"Yıl 1911: Filistinliler kendilerini 400 yıl himayesinde bulunduran OSMANLI'ya ihanet edip bağımsızlık istedi.

Yıl 1918: Filistinliler cephede savaşan 50 bin Türk askerini bırakıp gitti.

Yıl 1988: Filistinliler KARABAĞ'ı kardeşlerimiz Azerbeycanlılardan alan Ermenistan'a destek çıktı."

Ve

Yıl 2017... Mazlum Filistin halkına ve ilk kıblemiz Kudüse'e sahip çıkan Yüce Türk milletidir! 

Sevgi ve saygılarımla!


"Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Hz. Muhammed (A.S.)

8 Aralık 2017 Cuma

Halay Firarda!Sorgulamadan yapılan şeydir halay. Zira halay başı, halayı yönlendiren kişidir; ve eline mendili alır,  "tey tey..." gibi çeşitli nidalarla halay takımını peşinden sürükler. Dolayısıyla halay başı ne yaparsa geridekiler de bilinçsizce onu takip ederler.

Hal böyleyken,

Vallahi güler misin, ağlar mısın bilemedim...Bizim folklor ekibi  yurt dışına çıkmak için önce dernek, sonra halk oyunları ekibi filan kurmuşlar. Ondan sonra  "tey tey.." diyerek, mendil sallayarak haydaaa kaçış yapmışlar! Hani Hababam Sınıfı halay çekerek maça gitmesinde olduğu gibi, sanırsınız film izliyoruz.


Öte yandan yine  halay başı da ABD'li kadın asker, takmış koluna emperyalistlerin maşası PPK'yı halay çeke çeke sözde özgürlüğe gidiyorlar.

Hani...

"Halay başı kim çeker
Bir edalı kız çeker
O kız yolu şaşır(t)mış"

İnşallah akıl başa gelir.


Sevgi ve saygılarımla!


"Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Hz. Muhammed (A.S.)

5 Aralık 2017 Salı

Yıl Dönümümüz Kutlu Olsun!Bugün 5 Aralık Kadın Hakları Günü... 

Bugün, Atatürk Devrimleri'nin en önemlilerinden birisinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83. yıl dönümü. "5 Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile kadınların ilk kez oy kullanmasının ve aday olabilmesinin önü açıldı." Dolayısıyla Fransa’nın 1944 yılında, İtalya’nın 1945 yılında, Yunanistan’nın 1952 yılında, Belçika’nın 1960 yılında ve İsviçre’nin de 1971 yılında elde ettikleri hakları Türk kadını  Büyük Önder Atatürk'ün sayesinde 1934 yılında, onlardan önce elde etti. Bu anlamlı gün, Türk kadınına  kutlu ve mutlu olsun...

Ne mutlu Türk'üm diyene!

Öte yandan,

"Malatya Doğanyol’da, Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenevinde düzenlenen törende Türk Bayrağı başka yer yokmuş gibi kadınlar tuvaletinin kapısına asıldı." 5 Aralık 2017

Bugün okuduğum bu rezil haberle canım çok yandı...Zira, eğitimci kimliği olan sözde öğretmen bu zevatlar, bu devletin ve milletin bayrağını aşağılamakla kalmayıp, önünde poz verecek kadar da alçaklaşmışlar! 

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir azim ve kararlılıkla  en büyük emperyal mücadelesini vermiş bir milletin bağımsızlığını temsil eden şanlı bayrağımıza, nasıl olur da böyle bir hainlik yapılır? Dilini, dinini, özgürlüğünü, onurunu borçlu olduğun o şahane bayrağımıza nasıl olur da bu denli bir öfke kusması olur?

Allah aşkına, bu bayrağın altında, bu vatan size ekmek verdi, aş verdi. Dahası Atatürk Cumhuriyeti ve devrimleri sayesinde kutsal mesleğinizi yapabiliyorsunuz.. En önemlisi de öğretmenlik mesleğini kutsal yapan ve de olmazsa olmazı, gelecek nesillere  vatan-bayrak sevgisi aşılamak iken, "bu kepazelik  neyin nesi oluyor?" diye sormak ayrıca bugünün anlam ve önemine şart olmuştur!

Demem o ki, 

Yüce Atatürk'ün 83 yıl önce kadınlara vermiş olduğu hakların kıymetini bilmeyen bu zevatlar, onurlu bir yaşam için verilen mücadeleyi ve bu uğurda ödenen bedellerden ne anlayacaklar ki, öğrencilerine de  bayrak sevgisi aşılasınlar!

Yazıklar olsun! Hem de ne nasıl yazıklar olsun!
Sevgi ve saygılarımla!


"Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Hz. Muhammed (A.S.)

28 Kasım 2017 Salı

Ekranların Yeni Rezaleti; DNA Testi


Günlerdir televizyonlardan bangır bangır ifşa edilen  gariban,  fakat ağzı çaçaronlukta iyi laf yapan  zavallı bir kadın ve eski sevgilisi yoğurtçu Bayram'la yatıp kalktık (Ki bu anlamda aynı saatlerde, aynı konuları içeren  programları diğer kanallarda da yayınlanıyor).  Ayrıca ortada bir de 14 yaşında genç bir kız var. Dahası bu kızcağızın babası kim miş, diye araştırmaya girmek, bunu aleni ifşa ederek ortaya dökmek, kimin işine yarar?

Dolayısıyla bu türden programları yayınlamakla kim ne elde eder? Onun bunun geçmişini araştırmak, dedektifliğe soyunmakla ne elde edilecek? Kısaca; Meral kadının çocuğu yoğurtçudan mı? Sütçüden mi? Bize ne! Kime ne!

Bu kadıncağızın "üstün" ahlakını ballandıra ballandıra anlatmak kime ne yarar sağlıyor?

Toplum ahlâkını bozduğu için, "evlilik programları kaldırılmadı mı?" O halde bu saçma sapan  programları, üstelik de günün en işlek saatlerinde yayınlamak da neyin nesi oluyor?

Dolayısıyla, "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin." diyen kurucu önder ATATÜRK'ün ülkesinde, bilime ters düşen işlerin meraklısı olduk. 

Yoğurtçu Bayram kadar merak uyandıramadığımız tek şey, bilim ve okumak oldu. Hal böyle olunca da,  bilim, kültür, sanat programlarının yer bulmadığı, ve Allah ne verdiyse, kim kimden olmuş, neler olmuş, kim kocasını, kim karısını,  nasıl aldatmış... dolayısıyla kepazeliğin bini bir para.

Demem o ki,

DNA testlerinin havada uçuştuğu,  seviyesiz programlardan geçilmeyen  bir çöp yığını televizyon dünyası  içerisinde kendimize, "Don Juan"larla hayat bulur olduk vesselam!Sevgi ve saygılarımla!


"Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Hz. Muhammed (A.S.)

24 Kasım 2017 Cuma

Ben CUMHURİYET Öğretmeniyim


Büyük Atatürk'üm, 

"Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" sözünle biz öğretmenlere hitap ettin ya...

Vallahi öğretmenler olarak bu altın değerdeki söze çoğunlukla uymadık...

Dolayısıyla bu kara günlerin alt yapısını hazırlayanların ne yazık ki baş aktörleriyiz!

Ben bir Cumhuriyet öğretmeniyim! 

Ve ışığımı Başöğretmenimiz ATATÜRK'ümüzden aldım! Dolayısıyla  mesleğime başlarken, "Atatürk ilke ve inkılaplarına sadakatla bağlı kalacağıma" ant içtim.

Sonra mı,

Bu doğrultuda mesleğimi icra ederken, eğitim ve öğretim üzerinde gördüğüm her yanlışı, sebepleri ve sonuçlarıyla birlikte Milli Eğitim BAKAN'ımızın ta kendisine kadar, açık adres ve imzamla yazdım. Ders kitaplarına kadar eleştirdim. Pekçoğu olumlu cevap buldu...  Dolayısıyla mesleğe başlamadan önce ettiğim yeminin arkasında durmanın, ve de vicdani sorumluluğumu yerine getirmenin huzuruyla bu satırları not düşüyorum.

Başöğretmenimiz Yüce ATATÜRK'ümüzün nezdinde vatansever tüm öğretmenlerimizin

Öğretmenler Günü kutlu ve mutlu olsun...Sevgi ve saygılarımla!


"Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Hz. Muhammed (A.S.)

22 Kasım 2017 Çarşamba

"Hedef Türkiye"


Söz konusu vatansa,  ilgili her "konu" hepimizi çok yakından ilgilendirir, NOKTA!

Konu: Rıza ZARRAB...

Vallahi her gün bu zevatla yatıyor, bu zevatla kalkıyoruz...

Bitmedi bir de bu konu,"demokles'in kılıcı" gibi kafamızın üzerinde sallanıp duruyor. Ki tehditin bini bir para...

Neymiş efendim, Türkiye Cumhuriyeti  Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN "ULUSLARARASI MAHKEME"de YARGILANACAKmış!

Yok ya! Başka...

Şimdilerde dünyanın jandarmalığına bürünen ABD. 250 yıllık geçmişiyle bugün dünyaya "medeniyet", "barış" getireceğim yaygarasıyla, köleliğin daniskasını yerleştiren; bugün eli kolu, bacağı  zincirli kölelerin yerini, dünya çapında milyarlarca sömürülen işçi, fakir, ezilen, yok edilmeye çalışılan ülkeler ve ulus milletleri parçalanmasına yönelik yarattıkları tedhişin baş mimarı oldu!

Sen kimsin be!... 

Sen önce kendi cellatlarına bak!

Irak'tan başlayarak yayılan, ve tüm bölgeyi kan gölüne çeviren baba-oğul Buşları, Obamaları uluslararası mahkeme önüne bi çıkar, sonra özür dileyen, "pardon" diyen ezeli suç ortağınız, kankiniz İngiltere eski başkanı Tony Blair'le devam et tutuklamalara!!!Konu: NATO...

1919'da ülkemizi fiili işgal eden İtalya, Fransa, İngiltere, Yunanistan... Kısaca, bugünün Avrupa Birliği (AB) ve baş aktör ABD. Dolayısıyla NATO...

Şimdi bu fütursuz davranışlarıyla tanıdığımız küstah NATO'da neler oluyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve onun kurduğu Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ı  "düşman" olarak gösteriyor, iyi mi?Dahası aynı çete, aynı sinsi planları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin  eşsiz ordusunun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR'a yönelik  küstahça davranışlarla,

Toplamda, "Hedef Türkiye" işareti veriliyor!

Öte yandan içeride de insanın yüreğini derinden yaralayacak ve "yazıklar olsun!" dedirtecek davranışları, hayretler içerisinde izliyoruz!

 Zira bizi birbirimize bağlayan, ve ülkemizin birliğini sağlayan,  dolayısıyla kurucumuz Büyük Önder ATATÜRK'e ve onun "en büyük eserim" dediği, Cumhuriyet'imize karşı irili ufaklı saldırılar devam ediyor...

Dedim ya... normal süreçlerde hangi parti olursa olsun, biz sade vatandaşları hiç mi hiç, ilgilendirmiyor; yeter ki ülkemizin birlik ve beraberliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne zarar vermesin! 

Dolayısıyla...

Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını gözeterek yönetmeye talip olan siyasilerin bu anlamda hareketlerine çok dikkat etmeleri gerekir!


Hal böyle olunca da insan sorgulamadan geçemiyor:

1- "Edirne'de Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafının, aşağıya, Meral Akşener ve parti bayrağının üste asılması şaşkınlık yarattı." 20 Kasım 2017

Dolayısıyla sorum çok açık: Atatürk'ün ve Türk bayrağının aşağıya asılması, Batı'nın dayatması olan "Atatürk'ün resimlerini devlet dairelerinden kaldırın" talimatıyla mı ilgili? Dolayısıyla bu bir mesaj mı oluyor?


2- "CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder, devletin 1938 yılında Dersim’in kapısında insanlığından, vicdanından, aklından ve mantığından soyunduğunu belirterek, "1938 Dersim, Türkiye Cumhuriyeti’nin cinnetidir. Tanıklarımız aynı zamanda bu zulmün müsebbibleridir. İnsanoğlunun en zalim kılıç darbesiyle bu dünyadan göçüp gitmiş atalarımızdan bir nebze hürmetin ve merhametin esirgenmesi duygularımızı incitmektedir. Sözümüz haklılığımızı ispat için değildir. Ne olursa olsun umudumuzu ve inancımızı korumakta kararlıyız" dedi.

Bu durumda bir vatandaş olarak sorum çok net: 

1- Cumhuriyetimize başkaldıran, Cumhuriyet'i ve devleti tanImadığını ilan ederek bölgede İngiliz desteğiyle isyan çıkaran, askerine kurşun atarak Tunceli'de  feodal zihniyeti hakim kılmak isteyen derebeyi, ne zamandan beri "atamız" oldu?

2-Devletimizin bu isyana karşı gelmesi ne zamandan beri "zalim kılıç darbesi" oluyor?

3-Ne zamandan beri ülke bütünlüğüne zarar veren işbirlikçi hainler, "hürmet, merhamet"le anılmaya başlanır oldu?

4- "Zulmün müsebbibleri" dediğiniz, Atatürk ve Türk Ordusu oluyor, öyle mi?

5- Hangi ülke,  kendi devletinin kurucusunu aleni suçlu ilan edilmesine,  dolayısıyla da bu türden alçakça faaliyetlerde bulunulmasına  izin verir?

Demem o ki, 

Hedef Türkiye!

Sevgi ve saygılarımla!


"Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Hz. Muhammed (A.S.)