25 Şubat 2010 Perşembe

Mevlid Kandili Hepimize Kutlu Olsun!

Bugün Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gündür. Dolayısıyla bu mübarek gece “Mevlid Kandili” olarak anılmakta ve kutlanmaktadır.

Peygamberimizin doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık olağanüstü seviyedeydi. İnsanlık korkunç ve karanlık bir durumda, dünya yaşanmaz haldeydi. "O’nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır."

"Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." Âl-i İmrân Sûresi, 164. Ayet

"Asırlara sığmayacak inkılapları birkaç sene içerisinde gerçekleştirdi. Evlâtlarını diri diri toprağa gömen babalar O’na ve getirdiği prensiplere iman ettikten sonra mükemmelleştiler, dünyaya insanlık, adalet ve medeniyet rehberi olacak hale geldiler. İnsanlar O’nun tek emriyle, kökü yüzlerce yıl derinde olan alışkanlıklarını bıraktı.

O, yirminci asır insanının yüzyılda yerleştiremediği hakkı, hukuku, adâleti, hürriyeti, demokrasiyi ve insan haklarını bir solukta yerleştirdi. Böylece cehâlet asrı bir saâdet asrı olup, çıktı." Alıntıdır.


"Hz. Muhammed bütün insanların, tarağın dişleri gibi Tanrı huzurunda eşit olduklarını vurgulamıştır. Getirdiği mesajla toplumu, bir vücudun organları gibi, birinin rahatsızlığından ötekinin de ıstırap duyacağı ölçüde kaynaştırıp bütünleştirmiş, en soylular arasında olan halası kızını, azatlı bir köle olan Zeyd ile evlendirerek insanlık açısından köleyle efendi arasında fark olmadığını bizzat kendi ailesinde uygulayarak göstermiştir. Yüksek ahlakı tamamlamak için gönderilmiş olan o âlemlerin rahmeti herkese örnektir. İnsanlık onun getirdiği ahlak ve prensiplere uymakla huzur bulur, dost ve kardeş olur." Vatan, Süleyman ATEŞ 25.02.2010


Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed, kendisinden önceki peygamberler gibi sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O’nun diğer peygamberlerden en farklı yönlerinden birisi budur. Dolayısıyla, bu gecenin acı çeken insanlığa, kan ve gözyaşı ile yıkanan Müslüman dünyasına hayırlara vesile olmasını; güzel ülkeme ise mutluluk huzur, birliktelik ve aydınlık yarınlar getirmesini dilerim. Ve yine özellikle içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde, Aziz Türk milletinin ezanı susmasın, bayrağı inmesin duaları ve umuduyla, tüm insanlığın MEVLİD KANDİLİ kutlu ve mutlu olsun!


Sevgi ve Saygılarımla!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder