21 Şubat 2011 Pazartesi

Tarihe Tanıklık Ediyoruz!
"Cumhuriyetler zenginlikten, diktatörler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar." Montesquieu


Sahipsiz halklar...

Bugün Kuzey Afrika ülkelerinden başlayan ve bütün hızıyla Arap ülkelerine yayılan halk hareketi, sokaklara hakim oluyor.

Bu hareketlilik hiç şüphe duyulmasın ki özgürlüğün ve açlığın sesi!

Yani ekonomik bunalım, sosyal adaletsizlik halkın sokaklara dökülmesinin başlıca sebepleri olarak görülmeli.


İnsanoğlu özgürlüğe yazgılıdır; çünkü, bir kere dünyaya atıldıktan sonra yaptığı her şeyden sorumludur." Jean Paul Sartre

1789-1799 Fransız Devrimi'yle Fransa'da mutlak monarşi son buldu.

Bundan önce toprak sahipleri, burjuva sınıfı. Yani ayrıcalıklı bir Fransa...

Halkın yoksullaşması, adaletsizlik...

Tüm bunların neticesinde Fransızlar, "dışarıdan gelen fikir akımlarını içselleştirerek ihtilale zemin hazırladılar". Burada aydın sınıfı (filozoflar) halkı yönlendirmede etkin oldular.

Topluma yön veren,

"Aydınlanma felsefesi, mantığın, köklü gelenekleri ve siyasal rejimin mutlakıyetçi eğilimlerini ortadan kaldırmayı emrettiğine kanaat getirmiştir. Aydınlanmacılar özgürlüğün tüm alanda olması gerektiği fikrini savunmakta"ydı. (Vikipedi)


25 Ekim 1917 çarlık Rusya'ya karşı Bolşevik İhtilâli...

Bu ihtilalle birlikte Rusya'nın kaderi belirlenmiştir.

Bu sayede büyük toprak ağalarının ellerinden toprakları alındı.

Ve monarşi yönetimi sona erdi.


"Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur." Atatürk


19 Mayıs 1919-29 Ekim 1923 Türk halkının düşman işgaline karşı özgürlük direnişi...

İlk Çanakkale'de kendisini gösterdi... Bu direnişle birlikte yedi düvele baş kaldıran Mustafa Kemal'in önderliğindeki ÖZGÜRLÜK ateşi; bu sayede kendisini gösterdi.

Ardından 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı yeni bir dönemi işaret etmekteydi. Hem düşman işgaline karşı, hem de monarşi yönetimine karşı.

Nihayetinde Türk halkı Büyük Önder Atatürk'le birlikte başlattığı özgürlük mücadelesini kazandı. Saltanat sona erdi.

Atatürk önderliğinde gerçekleşen bu halk devrimi ile egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinin hakimiyetine geçti.


Halkların ve ülkelerin büyük acılarla elde ettiği özgürlük...

İşte şimdilerde YOKSULLUK ve ZULÜM altında ezilen milletler

Özgürlükleri için sokaklara dökülüyorlar.

Ve bizler de tarihe tanıklık ediyoruz...

Ama... Bölge halklarının birer Atatürk'ü var mı, derseniz?

Bunu zaman gösterecek!

Sevgi ve saygılarımla!


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder