1 Mayıs 2014 Perşembe

Allah'ım...
Bu gece Regaib Kandili...


El açtım Allah'ım Sana...


* ALLAH'ım Senin adını kullanan vicdan yoksunu zalimlerin kalplerine merhamet eyle Yarabbim..

  Amin.

* Allah'ım dindar geçinen kafirlerin şerrinden bizi esirge Yarabbim...

  Amin.

* Allah'ım, insanlarımızı şiddetten ve nefretten uzak tut Yarabbim...

  Amin.

* Allah'ım, Müslümanlığı şeklî olarak gören ve bunu insanlara dayatan herkesten bizi kurtar Yarabbim...

  Amin.

* Allah'ım noter tasdikli "ibadet" yapanlardan bizi uzak eyle Yarabbim...

  Amin.

* Allah'ım, kalpleri, ruhları kıskançlık, iftira, husumet, menfaat, yalan dolan, dedikodu... Dilleri, Allah, Kur'an sözleriyle dolu olanların gazabından  bizi esirge Yarabbim...

  Amin.

* Allah'ım sana sığınan, sana inanan insanlarımızı,  birbirlerine düşmanlaştıranlardan koru, onları  ıslah eyle Yarabbim...

  Amin.


* Allah'ım, bu gecenin hürmetine vatanımızı bölmek, bayrağımız indirmek isteyenlerden, insanlarımızı ötekileştirmek ve haçlı zalimlerle işbirliği içinde olanlardan bizi koru yarabbim...

  Amin.

* Allah'ım, mazlum milletleri zalim haçlının zulmünden esirge Yarabbim...

  Amin.

* Allah'ım  bizi  münafıkların zulümünden ve hışımından koru Yarabbim..

  Amin.


* Allah'ım  adını kullanarak adam boğazlayan, diri diri insan yakan, yamyamlık yapan canilerden,  bizi esirge  yarabbim...

  Amin.

* Allah'ım,  aramıza giren kendilerini Senin yerine koyan  güruhlardan bizi koru Yarabbim..

  Amin.

* Allah'ım  doğayı katleden, gözü dönmüş doymazların şerrinden bizi kurtar Yarabbim...

  Amin.

* Allah'ım akıl verdiğin insanlara sahip olduğu aklı kullanma ve onlara,  sorgulama ve muhakeme   gücü göster Yarabbim...

  Amin.

* Bilmeyenlere bilmediğini bilme şuuru göster Yarabbim..

  Amin.

*  Allah'ım "okumuş" cahillerin "bilmiş"liğinden bizleri koru Yarabbim...

  Amin.

* Onlara kelâm nasip eyle Yarabbim..

  Amin.


* Karıncayı bile incitmekten çekinen Hz. Peygamber'imizi görmezden gelerek,  kendilerini yeryüzünün tek hakimi gören açgözlülerin  eliyle telef edilen; ve bu dünyada en az bizim kadar yaşama hakkına sahip zavallı hayvaları onların hışımından esirge  Yarabbim..

  Amin.

* Ve bu anlamlı gecenin idrâkiyle müminlere ve mazlumlara  ve tüm insanlara güzel günler, aydınlık yarınlar bahşeyle Yarabbim...

  Amin.

Sevgi ve vicdanın hakim olduğu bir dünyayla duamı kabul eyle Yarabbim..


  Amin.


Hepimizin  Regaib Kandili Mübarek Olsun...


Sevgi ve saygılarımla!


"Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Hz. Muhammed (A.S.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder