5 Ekim 2012 Cuma

Bu da Müslümanların "Otuz Yıl Savaşı" mı..?

Avrupa tarihinde önemli yer tutan savaşlar olmuştur.

Yüz Yıl Savaşları, Çifte Gül Savaşları, ve Otuz Yıl Savaşı.


Bu savaşların içerisinde  "Otuz Yıl Savaşı"nın ayrı bir önemi vardır. 

Zira bugün Müslüman coğrafyası üzerinde çıkarılmak istenen savaşa benzettiğim, Otuz Yıl Savaşı'ndaki gerekçe gibi...

Neydi o sözde gerekçe?  

"Otuz Yıl Savaşı,  1618 ile 1648 yılları arasında yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisidir.   Temelinde, bir Protestan-Katolik mücadelesi olsa da, savaşan devletlerin çoğu dinsel değil siyasi amaçlar için savaşmıştır."


Tıpkı şu anda bölgemiz ve Arap Yarımadası'nda kurgulanarak hayata geçirilmek istenen gerçekte olduğu üzere, "mezhep" çatışması üzerinden bölge devletlerinin birbirleriyle savaştırılması "isteği" gibi... 

Oysa tarih bir kez daha gösteriyor ki  düzenlenmek istenen bu alçakça oyunun perde arkasında dün, "Otuz Yıl Savaşı"nda olduğu gibi bugün de bölgemiz coğrafyasında çıkarılmak istenen mezhepçilik çatışmalarının arkasında yatan asıl gerçek, siyasi ve ekonomik nedenlerdir. 


Yani durum ne kadar da "mezhep" kışkırtıcılığı kılıfıyla sarmalansa da bilinen gerçek; bu bir enerji, su ve güç meselesidir.


Pekii... Allah korusun şu anda emperyalist güçlerce özellikle de bölgemizde ateşlenmek istenen, olası bir savaşta,

Tarihteki Otuz Yıl Savaşı'nın bir benzerinin İslam dünyasında uygulanması kimleri güçlendirecektir?

Kimler neler kazanacaktır?

Kimler neler kaybedecek?

En önemlisi de belki yüz binleri katlayarak milyonlara ulaşacak ölümler müslümanlar olmayacak mı?

Bu defa haçlı güçlerin kanı dahi akmadan, tıpkı Otuz Yıl Savaşı'ndaki (Protestan-Katolik) mezhep savaşları gibi, bugün de  (Alevi-Sünni) mezhep çatışması bahanesiyle müslümanı müslümana boğazlatmayacaklar mı?


Sahi; hazır Avrupa'nın tarihindeki savaşlarından bahsetmişken ufak bir hatırlatmayla tarih bilgilerimizi tekrar gözden geçirelim:

"Otuz Yıl Savaşı

Otuz yıl savaşı Almanya ve müttefiki olan ispanya ile Fransa ve müttefikleri (İsveç, Danimarka) arasında yapılmıştır. Bu savaş tamamen mezhep çekişmesinden kaynaklanmıştır. Almanya'da hemen hemen bağımsız yaşayan, ama sözde Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu içinde bulunan pek çok hükümdar Protestanlığı kabul etmişti. Bunlarla Katolikler arasında büyük bir savaş çıktı.  

Savaşın Sonuçları: 

Savaşlarda ve savaşla beraber gelen kıtlık ve salgın hastalıklarda yüzbinlerce insan öldü. Burada, savaşan devletlerin kiraladığı paralı askerlerin yaptığı yağmanın yol açtığı yıkımın büyük rolü vardır. 

30 Yıl Savaşı, Avrupa’nın gördüğü son büyük din savaşıdır. Habsburglara karşı Protestanları destekleyen Katolik Fransa örneğinde olduğu gibi artık devletlerin çıkarları, dinsel bağlılıklarının önüne geçmiştir. Bu açıdan Vestfalya ile modern diplomasi ve uluslararası ilişkiler esaslarının temelleri atılmıştır.


Artık Avrupa, kendi yasalarına göre davranan, kendi ekonomik ve siyasal çıkarlarını izleyen, istediği tarafta yer alan, ittifaklar kuran ve bozan modern bağımsız devletlerden oluşacaktır. Günümüz devletlerarası sistem Vestfalya ile kurulmuştur." Vikipedi


Diyeceğim o ki...


Batı dünyası bu yapay sorunları  yüz yıllar öncesinden aşmış...

Şimdi ise geçmişten aldıkları yüz yıllık acı deneyimlerinin dersini  

Bugün aynı senaryolarla müslümanların üzerinden yararlanarak geçirme gayretlerindeler. 

On yıllardır Batılı emperyalist güçlerin zulmü ve işgali altında, kan ve gözyaşı döken Arap Yarımadası ve bölge halkı, 

Şimdi de aynı güçlerin ortaya attığı yüz yıllar öncesinin  mantığıyla... 

Mezhep kavgasıyla, 


Kardeş kanı akıtmaya zorlanıyor!


Sevgi ve saygılarımla!


Image"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR." HZ. MUHAMMED (A.S.)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder