8 Haziran 2014 Pazar

Miladî mi, Hicrî mi?..
Miladî 20 Nisan 571 yılında Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed dünyaya geldi. Ve yine miladi takvime göre 632 yılında vefat etti. 

Çocukluğumuzdan başlayan bilgilendirme sürecinde verilen "ezber" şu oldu:

Miladi 571'de doğdu, miladi 632'de vefat etti.  Peygamberlik  dönemini 23 yılda tamamladı ve 63 yaşında vefat etti. İşte bu bilgileri zihnimize kazıdık ve bu doğrultuda bilgi aktarımını devam ettirdik.

Vallahi düne kadar ezberletilen bu bilgiyi bilimsel açıdan kendimce teyitleme gereği nedense duymamıştım. Ancak matematiksel bir hesaplama yaptığımızda  "632-571=61" ettiğini görüyoruz. Peki, bu ne anlama geliyor? Pek çok şey... Mesela Sevgili Peygamberimize 40 yaşında gelen peygamberlik tarihi, 23 yılda  Kur'an-ı Kerim'in tamamlanması gibi pek çok tarih bilgileri zihinsel karışıklığa ve algı yanılmasına sebebiyet veriyor, bu bir!

Asıl önemlisi ve gözden kaçan da,

Akıl ve bilimi esas alan İslam dini ve onun Peygamberi'nin bu "ezber"e dayalı "bilgi" ile bilimden uzak 'mış gibi görüntüye sebebiyet vermesidir. Bilerek ya da bilmeyerek, bu durum ister istemez insanlarımızın (özellikle okumayan cahil kesimlerin) zihinlerinde  "bilimi boş ver, söylenilene bak" düsturunu açığa çıkartıyor, bu da iki!  

Halen okullarda din dersi öğretmenlerimiz, camilerde  Kur'an hocalarımız  bu önemli noktayı öğretirken verilerde tarihler "miladî takvim", ama hesaplamada "hicrî takvim"i esas alıyorlar gibi görünse de, öyle değil... Zira ortada bir  takvim karmaşası var.

Devam edelim; tüm bu hesaplamalar "rumî takvim"e göre hesaplandıysa, "rumî takvim"in başlangıcı: 584'tür. O vakit Hz. Muhammed'in doğumu eksiye gidiyor. "Hicri takvim"in başlangıcı: 622. Peygamberimizin doğumunu nereye oturtacağız?

Hz. Muhammed'e peygamberlik 40 yaşında mı, 39 yaşında mı, yoksa 41 yaşında mı geldi?

Kur'an-ı Kerim 21 yılda mı, 23 yılda mı tamamlandı?

O sebeple demem o ki..

İslam'ı ve onun Peygamberi olan Sevgili Peygamberimizin hayatının  tarihsel verilerini bilimsel tabanlı ve  zihin karmaşası yaratmadan, net bir şekilde öğretilmesine özen gösterilsin. Dolayısıyla  bilgi ve tecrübe kuşaktan kuşağa aktarılacağı için  akıl ve bilim sahibi olarak yüce dinimizi çocuklarımıza öğretirken  olayları, "miladi takvim"e göre veriyorsak miladî hesaplamayla, yok "hicri takvime"e göre veriyorsak  hicri hesaplamayla, ya da  "rumî takvim" ise...

Benim kafam inanılmaz karıştı...

Bu vesileyle... 

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed 8 Haziran 632 tarihinde vefat etti. Yani "MİLADÎ TAKVİM"e göre bundan tam 1382 yıl önce... Dolayısıyla bugün  miladî takvim olarak  Sevgili Peygamberimizin vefat yıldönümünü idrak ediyor, O'nu sevgi ve muhabbetle anıyoruz...


Sevgi ve saygılarımla!


"Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Hz. Muhammed (A.S.)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder