17 Mart 2009 Salı

"Ölmeyi Emrediyorum!"

Çanakkale Savaşları, yüzyılımızın en büyük savaşlarından birisidir. Birinci Dünya Savaşı’nı galip bitirmek isteyen düşman devletler, gemileriyle Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’u almak istiyorlardı.
Osmanlı ordusu, İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı’nda aylar süren bir dizi deniz ve kara savaşı yapmıştır.
Çanakkale Boğazı'nı gemilerle geçemeyeceklerini anlayan emperyalistler, topraklarımıza karadan girmeyi denediler. İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer bazı sömürge ülkelere ait askerler 25 Nisan 1915 günü karadan çıkarma yapmaya başladılar. Kara savaşları, 9 Ocak 1916 tarihinde son düşman birlikleri de geri çekilene kadar devam etmiştir. 6-7 Ağustos 1915 gecesi Anafartalar'a yapılan çıkarma harekatını Mustafa Kemal komutasındaki birliğimiz durdurmuştur. 25 Nisan 1915 ve 9 Ocak 1916 tarihleri arasında , yaklaşık sekiz ay boyunca şiddetli kara savaşları olmuştur.
*
*******
*
"Tarihin en eski milletlerinden biri, ateşten geçerek, kan içinde, bir daha uyumamak, benliğini unutmamak, kandırılmamak, sömürülmemek, ezilmemek, ölmemek üzere çığlık çığlığa diriliyordu." Turgut ÖZAKMAN
Tarihimizin övünç sayfası, Milli Mücadele'mize özgüven kazandıran Çanakkale Savaşı için Turgut ÖZAKMAN şöyle tanımlama yapıyor; "Çanakkale'de emperyalistleri elimizden kaçırmıştık. Milli Mücadele'de denize döktük, galipleri Lozan'ı imzalamak zorunda bıraktık, üzerimizdeki bütün ipotekleri kaldırdık. Milli Mücadele yalnız bir Kurtuluş Savaşı değil, Çanakkale'nin de görkemli bir rövanşıdır.

Çanakkale, Milli Mücadele ve Cumhuriyet, bir büyük sürecin, biri ötekine milyonlarca can ve kan damarıyla bağlı üç büyük aşamasıdır. Bunları birbirinden ayırmaya, maksatlı olarak karşılaştırmaya kalkışmak, bütünlüğü parçalamak, gerçeğe ihanet etmektir." DİRİLİŞ'ten
*
*****
*
Bakınız, tarih ve asırlar boyu bizler emperyalizme karşı hiç bir zaman boyun eğmedik. Bu bizim hem inancımızda, hem de genlerimizde var olan bir gerçekliktir. Yeri gelmişken övünçle ve gururla, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yönettiği Bedir Savaşı üzerinde de durmak istiyorum. Zira bu savaşların hepsi de bizler için mukaddestir. Nasıl Çanakkale savaşı ve akabindeki Kurtuluş Savaşı bir zulme, bir imansızlığa ve ezilmeye karşı dik duruşun savaşı ise bakınız Bedir Savaşı da; "İslamın-küfre, hakkın-batıla, adlin-zulüme, imanın-imansızlığa vurduğu ilk darbedir." Bedir Savaşı, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılır:
"Karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için andolsun bir ayet (ibret) vardır. Bir topluluk , Allah yolunda çarpışıyordu, diğeri ise kafirdi ki göz görmesiyle karşılarındakini kendilerinin iki katı görüyorlardı. İşte Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda, basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vardır." Al-i İmran Sûresi 13.Ayet
*
*****
*
Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'da dizelerinde Çanakkale Savaşı'nı anlatırken "Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi." diye söz ederek benzetme yapmıştır. (Çanakkale Şehitlerine)
Çanakkale Savaşı'nın vazgeçilmez kahramanı ve eşsiz komutanı Atatürk Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Çanakkale savaşında "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir." Mustafa Kemal, 25 Nisan 1915, Conkbayırı

"Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım." Mustafa Kemal, 3 Mayıs 1915, Arıburnu
*
*****
*
Çanakkale Savaşları, Türk Tarihi'nin belki de en önemli savaşıdır. Bugün özgür olarak yaşadığımız bu topraklara çok kolay sahip olmadığımızın bilinmesi gerekliliğinin önemini bir kez daha hatırlatırken, Allah bizlere, bir daha böyle bir savaş göstermesin!
Sevgi ve saygılarımla!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder