13 Mayıs 2018 Pazar

Hadsizlik Etmeyin!


"Fransa'da İslam tartışması: Kuran'dan Yahudi karşıtı ayetler çıkarılsın
Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri yayımladı.."

Mesela...

"Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hıristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir. De ki; "Şüphesiz doğru yol, Allah'ın (gösterdiği) yoludur."Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva(arzu ve tutku)larına uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı." Bakara Sûresi 120. Ayet

Bugün coğrafyamızda yaşanılanların özeti olarak değerlendirdiğim Kur'an'dan, Bakara Sûresi 120. Ayet, dün olduğu gibi bugün de  müslamanları uyaran ve koruyan  ilahi bir metin. O sebeple bu ayetin  neresinde şiddet var? Bugün bu uyarı  dikkate alınmadığı içindir ki müslümanların yaşadığı coğrafya tam bir kan gölü. Zira kendilerine "dost" edindikleri haçlılar  değil midir  müslümanı müslümana kırdıran? Tarihten bu yana  Haçlı Seferleri kimlere karşı yapılıyor? 

Dolayısıyla bu durumu kim nasıl açıklayacak?
Diğer taraftan,

Öncelikle  şu ya da bu, her kim olursa olsun  diyeceğim kutsal bir kitap üzerinde oynamak kimsenin haddine değildir, bu bir! Dolayısıyla  böyle bir fütursuzluğa hiçbir toplum ve aklı başında hiç kimse müsaade etmez, bu iki!  Tevrat'ta  akıllara ziyan o kadar çok şiddet içeren sözler var ki... siz önce bu şiddet içeren Tevrat ayetlerini gündeme getirin...

Mesela mı?

"8-İşte benden, ve miras olarak sana milletleri,
Mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim.

9-Onları demir çomakla kıracaksın;
Bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın." Mezmur 2, Tevrat, sf:540

"5- Ve ben işitirken obirlerine dedi:
Onun ardınca şehirden geçin, ve vurun; gözünüz esirgemesin ve acımayın;

6- ihtiyarı, genci ve ere varmamış kızı, ve çocuklarla kadınları helâk için vurun;" Hezekiel 9, Tevrat sf:794


4-  "Acıklı ölümlerle ölecekler; onlar için dövünen olmayacak, ve gömülmiyecekler; toprağın yüzünde gübre gibi olacaklar; ve kılıçla ve kıtlıkla bitecekler; leşleri de yerin canavarlarına ve göklerin kuşlarına yem olacak." Yeremya 16, Tevrat sf: 739

Oysa dinin temeli vicdan, adalet, sevgi ve hoşgörü olması gerekirken, insan eliyle değiştirilmiş Tevrat, vahşete davetiye çıkarmaktadır, bu da üç!

Öte yandan sözde "şiddet" içerdiği bahsedilen Kur'an ayetleri hangileridir? Bunların  tek tek  açıklanmasını yetkili ve bilgili sayın ilahiyatçılarımızdan bekliyoruz. Zira bu fütursuzlara bağırarak değil, akıl ve bilgiyle cevap vermek en doğru olanıdır.

Hal böyle olunca...

Bu küstahlık karşısında okuduğum bir kitaptan altını çizerek üzerinde düşündüğüm bir alıntıyı izninizle buradan paylaşmak isterim:

"Ayna; kişinin kendisiyle yüzleşmesinin değil, kendinden kaçışının simgesiydi. Her insan, kendisiyle ilgili değerlerin yansımasını görmek ve bu yansımaları istediği gibi yönlendirmek ister. Kendi görüş ve düşüncelerinin, davranış ve duygularının yansımasını gözlemekle beslenir insan. Üstelik bunu, olağanüstü bir sinsilikle ve akıl almaz plânlarla yapar.

İnsanın yaptığı her eylem, yansımasını görmek istediği duygularla yüzleşmek ve bir anlamda tatmin duygusu yaşamak içindir." Sedat Memili, Kökenini Arayan İnsan DARVİN, sf:25Demem o ki...

Bu zevatların kendileriyle ilgili değerlerin yansımasıyla ve bu yansımaları istediği gibi yönlendirmeye çalışmaları çok doğal. Ve bu sayede de bağlı oldukları güruhların olağanüstü bir sinsilikle ve akıl almaz planları sayesinde kendi duygularıyla yüzleşip, tatmin olmanın yollarını aramaktalar!

Son olarak da Kur'an'dan çıkarılması istenen ayetler, -güya- Yahudilere kaşı bir olumsuzluk içeriyorsa, o vakit bu akıl almaz istek toplumları huzursuz edip aralarında çatışma çıkmasına  sebep olmaz mı?!.


Sevgi ve saygılarımla!


"Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Hz. Muhammed (A.S.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder