11 Ocak 2009 Pazar

Bu Tevrat; İlâhi Dini Temsil Etmiyor!Hiç bir İlâhi din insanlara vahşet ve katliam emri vermez! Ne kadar tahrif edilirse edilsin, içeriğinde asla insanın katledilmesi, kin, nefret ve vahşet yoktur.İsrail’in bugüne kadar gerçekleştirdiği pek çok katliam da, bu ülkedeki Siyonist çevreler tarafından Tevrat'ın bazı bölümleri kullanılarak haklı gösterilmek istenmiştir. Peki Siyonizm nedir? Siyonizm, Kudüs'teki Siyon Tepesinin adından gelir. Yahudi halkının Filistin'e dönme umudu, Yahudi düşüncesinin sürekli bir yönüdür; bu düşünce Mesih'in geri gelme düşüncesinden ayrılmaz. Yahudilerde Mesih inancı çok önemlidir. Mesih'in gelme amacı, dünyada bir Yahudi devleti kurmaktır. Hatta İsrail kurulduğu zaman Yahudi gazeteleri "Mesih'in Ayak Sesleri" başlığını atmışlardır. Siyonizm'in gerçek amacı, dünyayı ele geçirmektir. Bu onlar için değiştirilmiş Tevrat'ın bir emridir.
*
*****

*
Musevilerin bugün okumakta oldukları Tevrat, -Kur'an'da bildirildiği üzere- tahrif edilmiş, bazı Yahudi din adamlarınca eklemeler ve çıkarmalar yapılmak suretiyle aslından uzaklaştırılmıştır.

*****

İşte bu noktada, onlar için değiştirilmiş Tevrat'ın bir emri sayılan ve halen Yahudilerden bir bölümü de vahşeti, Tevrat'ın yerine getirilmesi gereken bir hükmü olarak görmektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim bakınız ne diyor;"Gerçek şu ki, Biz Tevrat'ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, Benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafir olanlardır." Maide Sûresi 44. Ayet
*
*****
*
O halde, Allah "çocukları öldürün", "kadınları öldürün", "masum insanları katledin", "bozgunculuk çıkarın" gibi emirler vermez. Bunlar açıkça birer zulümdür. Samimi mütedeyyin Yahudiler eminim ki bu vahşeti onaylamıyorlardır. Ancak bunun kendi cemaatine mutlak suretle açıklamak ve bilgilendirmek onların en önemli insani görevleri arasına girmektedir. Zira bu yapılmadığı takdirde insanlığın yüz karası olarak tarihe geçeceklerdir. İlahi (!) din kullanılarak yapılan bu SOYKIRIM vahşetini sessizce izlemek, suça ortak olmak demektir. Bu kabul edilemez!!! Hangi dinden olursa olsun, ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hıristiyan olsun vahşet büyük bir günahtır ve insanlık suçudur.

****

Hz. Musa'nın vefatından çok sonra, bir kısım hahamlar tarafından Tevrat'a eklenen bu tür izahlar, savaş şartlarında oluşan kin, öfke ve intikam hislerinin bir sonucudur. Şimdi Siyonist'lerce Tevrat'da var olduğu iddia edilen o dehşet verici bölümleri aynen aktarmak istiyorum;

*******

"... Ve İsrail onun mirasının sıptıdır (soyudur); ismi orduların Rabbidir. Sen Benim topuzum ve cenk silahımsın; ve seninle milletleri kıracağım; ve seninle ülkeleri helak edeceğim. Ve seninle atı ve binicisini kıracağım. Ve seninle cenk arabasını ve binicisini kıracağım; ve seninle erkeği ve kadını kıracağım; ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım; ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım; ve seninle valiyi ve kaymakamı kıracağım. (Yeremya, Bab 51 / 19-23)

Ele geçen her adamın gövdesi delik-deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek. Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak, evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek. (İşaya, Bab 13 / 15)İhtiyarı, genci ve ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun, gözünüz esirgemesin ve acımayın. (Hezekiel, Bab 9 / 5-6)

Onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme; erkekten kadına... çocuktan... emzikte olana... öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür... (I. Samuel, Bab 15 / 3)


Ve Allah'ın Rab onları senin önünde ele vereceği ve sen onları vuracağın zaman; onları tamamen yok edeceksin; onlarla ahdetmeyeceksin (antlaşma yapmayacaksın) ve onlara acımayacaksın. (Tesniye, Bab 7 / 1-3)

Fakat Ben kralımı mukaddes dağım Sion üzerine koydum... İşte Benden ve miras olarak sana milletleri mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın; bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın. (Mezmurlar, Bab 2 / 6,8,9)


Rab senin sağında öfkesi gününde kralları vuracak. Milletler arasında hüküm verecek; Yer leşler ile dolacak; çok memleketlerde baş olanı ezecektir. (Mezmurlar, Bab 110 / 5-6)


Rabbin işini gevşeklikle yapan lanetli olsun; ve kılıcını kandan alıkoyan lanetli olsun. Katliam yapmayan, kan akıtmayan Allah'ın laneti ile tehdit edilmektedir. (Yeremya, Bab 48 / 10)

Milletlerden öç alsınlar; Ve ümmetleri tedip etsinler (cezalandırsınlar); Onların krallarını zincirlerle ve ileri gelenlerini demir bukağılar ile bağlasınlar. (Mezmurlar, Bab 149 / 7-8)"
*
*********
*
Oysa Hak Din'de olan Tevrat'ın bölümlerinden bazıları neler buyuruyor;

"Garibe haksızlık etmeyeceksin ve ona gadretmeyeceksin (baskı yapmayacaksın); çünkü siz Mısır diyarında gariptiniz, hiçbir dul kadını ve öksüzü incitmeyeceksiniz. Eğer onları incitirsen ve bir yolla Bana feryat ederlerse, onların feryadını mutlaka işiteceğim... (Çıkış, Bab 22 / 21-23)


Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver... (Süleyman'ın Meselleri, Bab 25 / 21)"
****

Demek ki, İlahi Dinler her zaman bizlere insanlıktan sapmamayı ve ahlâkı elden bırakmamayı emretmiştir. Zira dinler de bunun için yeryüzüne inmiş olsa gerek. Bugün Filstin'de uygulanan fiili durum -VAHŞET- ise İlâhi kitap; TEVRAT'ın buyruğu olmaz, olamaz!!!

*****

Bizler vatan toprağımızı büyük bir imanla korumak ve kollamak zorundayız. Bu anlamda bölge halkının vahşete sessiz kalmasına verilecek cevap; yine kutsal kitabımızla olacaktır.
" Allah, ancak din uğrunda sizinle savaşanlarla, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkaranları ve sürülüp-çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Kim onları dost edinirse, artık onlar zalimlerin ta kendileridir." Mümtehine Sûresi 9. Ayet
Sevgi ve saygılarımla!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder