7 Ekim 2010 Perşembe

Tevrat'a Tahrif, Zinaya Taltif!

"İsrail'’de siyonist haham Ari Shvat, Yahudi yasalarının, İsrail’in güvenliği konusunda hayati istihbarat elde etmek için kadınlara “düşmanın yatağına girme izni verdiğini” açıkladı."


Şimdi biz öncelikle bu işin aslına bir bakalım:


Siyonizm aslında dini değerlerden değil "seküler felsefe"den ilham alan siyasi bir oluşum olarak varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla da Siyonizm, bazı dini değerleri kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmayı amaç edinmiş oluyor. Bu doğrultuda yepyeni bir Tevrat oluşturulmuştur. Yani, "Muharref Tevrat".


Zira, "Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. (Allah’a) teslim olmuş nebiler onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb’e adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah’ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir." Mâide Sûresi, 44. Ayet'de de belirtildiği üzere;

Tevrat'ın büyük bir kısmı değiştirilerek bugün bambaşka şekilde karşımıza çıkarılmış olduğu her halukarda ortada. Bunu anlamak için yazıma konu ettiğim Siyonist hahamın "Kadınların teröristlerin tutuklanmalarına yol açacak bilgiyi almak için onlarla yatmaları kabul edilir" gibi, "ahlâksızca" bir durumun kutsal kitapta yer alması (!) başka türlü mümkün olabilir mi?


Hiç hak bir dinde, böyle bir seviyesizliğe yer verilebilir mi?!..


Demek oluyor ki insanlar, gerçekleri saptırarak siyasi ve menfi anlamda meşruiyet oluşturmak ve bunda da başarılı olabilmek için "her yol mübahtır" anlayışından yola çıkarak, dini siyasi malzeme olarak, çok rahat kullanabiliyorlar!!!


Şimdi burada siyonist hahamın"din"adına verdiği sözde fetvaya bakarsak, sözde Tevrat'taki sapkın hikayelerden ilham alarak hüküm verme noktasına geliyor. Nitekim bir hatırlatma yapmakta fayda gördüğüm, bir diğer önemli nokta ise; İsrail'in bir din devleti olduğu, gerçeğidir. Gerçek şu ki; İsrail'in ayakta kalabilmesi için sürdürülen her politikasının meşruiyetini, el altından Tevrat'a dayandırmaktır. Zira bu anlamda yapılan zulüm, katliam ve cinayetlerin kılıfı olarak, tıpkı Haham Ari Shvat'ın yaptığı gibi; "Muharref Tevrat"ın gösterilmesini siyonizmin bir yöntemi olarak benimsenmesinden kaynaklanmaktadır.


Pekii; akla hâyâle gelmeyecek kadar seviyesizce davranışların sözde Tevrat'da yer almış olması da neyin nesi oluyor?


Tarihte yaşanmış olayların çarpıtılarak kutsal kitaba alınması siyonizmin bir parçasıdır.


Talmud (Yahudilerin kanun kitabı) adındaki dini kaynaklarda anlaşıldığı üzere bir takım seviyesizlikler, hırsızlıklar meşru görülüyor. Burada; "Yahudilerin üstün bir ırk olduğu anlatılmakta, insanları sömürmek ve gizli yollarla mallarını gasbetmek için yahudilerin izleyeceği yollar anlatılmaktadır."


İşte hahamın fetvasına kaynak gösterdiği sözde Tevrat'daki hikaye:


"Tevrat/Tekvin, Bap 12:1-3"de anlatıldığına göre; "İbrahim Peygamber karısı ile Mısır’a gidiyor. Karısı güzel olduğu için onu alıp kendisini öldürecekler korkusu ile İbrahim, karısını kız kardeşi olarak tanıtıyor. Firavun onu karılığa alıyor, fakat saraya gelen felaketlerin kadının yüzünden olduğunu öğrenen Firavun kadını bir cariye ile geri veriyor. Ayrıca sığırlar, altın ve gümüşlerle İbrahim’i zengin olarak ülkesine gönderiyor."


Hiç kutsal kitap, "Yalan söylemeyi" ve "ahlaksızlığı" insanlara örnek davranış olarak sunar mı?!..


Diyeceğim şu ki... Dinin bu denli aşağılıkça siyasete alet edilmesi; işte böyle seviyesizce gözler önüne serilir hale getirdi...Sevgi ve saygılarımla!


NOT: İsteyen bu konuyu Kur'an-ı Kerim'den Şûrâ Sûresi, 13. Ayet'le birlikte ve karşılaştırmalı olarak Tevrat /Tekvin, Bap,12:1-3 inceleyip araştırabilir... T.G.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder